Τι ήταν το CSS3.gr

Το CSS3.gr ήταν ένας χώρος, ο οποίος φιλοξενούσε κείμενα σχετικά με τις σωστές πρακτικές σχεδιασμού κι ανάπτυξης ιστοσελίδων. Όμως τα κείμενα αυτά, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, δεν είναι διαθέσιμα.

Και η ομάδα του CSS3.gr αποτελούνταν από τους:

Δεν ξέρουμε πως, δεν ξέρουμε πότε, ελπίζουμε όμως να τα ξαναπούμε.